Sunday, July 23, 2006

Saturday, July 15, 2006

ทำอะไรสักอย่างสิพ่อหนุ่ม...

สติ สมาธิ ปัญญา
ไม่รู้ว่าส่วนไหนขาดส่วนไหนเกินกันแน่
แต่ที่แน่ๆ คือขาดแรงขับเคลื่อนจะทำในสิ่งที่ควรทำ
เมื่อไหร่จะมาสักทีแรงขับเคลื่อนที่เคยมี
จะำได้ทำอะไรดีๆ หลายๆ อย่างที่อยากทำ
เฮ้อ...

Sunday, July 09, 2006

ภาวะผู้นำ

หากจะืำทำงานสักงานหนึ่งให้้สำเร็จลุล่วงได้ โดยตัวเราไม่ต้องทำทุกอย่างทั้งหมด เหนื่อยน้อยที่สุด แต่ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สิ่งที่ต้องมีและำสำคัญอย่างมากคือ "ภาวะผู้นำ" ซึ่งเราคิดได้ว่า ผู้นำไม่จำเป็นต้องเก่งสุด ฉลาดสุด หรือมีบารมีสูงสุดก็เป็นผู้นำได้ ในทางกลับกัน แม้ผู้นำจะฉลาด แต่ไม่เฉลียวในการจัดการและสั่งการแล้วล่ะก็ งานนั้นมีอันต้องลำบากมากขึ้น เหนื่อยขึ้นแน่ๆ

สิ่งแรกๆ ของภาวะผู้ำนำ คือ การจูงใจคนให้มาทำงานด้วยใจ แม้ว่าระบบเจ้านายลูกน้อง ที่เป็นภารกิจตามสายงานจะบังคับให้ ลูกน้องต้องปฏิบัติตามเจ้านายโดยปริยายแล้ว แต่การที่จะทำให้งานได้ผลสำเร็จดีนั้น ผู้นำจะต้องทำอย่างไรก็ตามให้ลูกน้องทำงานให้ด้วยใจ คล้ายๆ กับการซื้อใจกันนั่นเอง หากลูกน้องไม่จริงใจต่อการทำงานแล้ว ถ้าทำให้ผลสำเร็จของงานเสียไป อย่างมากลูกน้องก็แค่ถูกเจ้านายด่าหรือมากสุดก็ถูกไล่ออก แต่เจ้านายซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงก็ คงจะไ้ม่ดีแน่ถ้าโปรเจคตัวเองไม่สำเร็จ ในทางกลับกันถ้างานสำเร็จมาก คนที่จะได้หน้าก็คงเป็นเจ้านายก่อนแล้วค่อยตกลงมาถึงลูกน้อง ดังนั้นการให้ใจกันทำงานก็น่าจะทำให้งานออกมาเต็มที่ มากกว่าการมาคำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งด้านการเงินและชื่อเสียงที่จะได้รับ ถ้ามองให้ชัด ก็หมายถึงการมองที่งาน ระบบการทำงาน มากกว่าข้ามไปมองที่ผลของมัน ทำอย่างไรให้ทุกคนรู้สึกดีกับงานที่มอบหมายให้ เต็มใจที่จะทำ หรือแม้งานนั้นจะไม่มีใครอยากจะทำ เราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรให้มีคนรับไปทำได้ โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำ

และอย่างหนึ่งที่ผู้นำไม่ควรจะทำ คือ การเขวี้ยงงูไม่พ้นคอ นั่นคือมอลหมายงานในระดับ operator ให้ใครสักคนทำ แล้ววกกลับมาทำเสียเอง และการล้วงลูกงานของลูกน้องมาทำ ปัญหานี้เกิดจากการแบ่งระดับความสำคัญของงานไม่ดีพอ อาจจะฟังดูง่ายว่า "put the right man on the right job" แต่คุณจะรู้ว่า right man กับ right job จริงๆ แล้วมีรายละเีอียดอีกมาก ซึ่งเราจะทราบหลังจากทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่ง หรือจากสารสนเทศแวดล้อมที่ผู้นำจะ้ต้องมีเซนส์ระดับหนึ่ง การจะรู้จักลูกน้องว่าเป็นคนยังไง ชอบแบบไหน คิดอย่างไร เราคงไม่สามารถถามกันได้ตรงๆ แต่เราเรียนรู้ได้จากสิ่งแวดล้อม รอบๆ ตัวผู้นั้นหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา แล้วผู้นำก็ต้องใ้ช้เทคนิคเฉพาะตัวในการเอาชนะใจ และเข้าใจเค้าให้ได้ จึงจะประสบผลสำเร็จ

งานที่สำคัญของผู้นำคือ "งานที่เกี่ยวกับการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา" ซึ่งงานออกแบบระบบงานและพยายามอุดช่องโหว่ในงานตัวเอง ก็เป็นงานที่สาหัสอยู่เหมือนกัน ถ้าจะทำให้ดีก็คงไม่ได้ใช้เวลาแค่ชั่วประเดี๋ยวแน่นอน ความรอบคอบและคิดไว้่ก่อนเกี่ยวกับปัญหาที่จะตามมา พร้อมแนวทางแก้ไข ฤาก็เป็นสิ่งที่ต้องทำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดให้มากที่สุด และจะไม่เหนื่อยในการที่ต้องมาตามแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น การป้องกันปัญหาอาจจะง่ายกว่าการนั่งตามแก้ปัญหาก็เป็นได้ บางคนอาจจะคิดว่ามีัปัญหาก็ดีจะได้เรียนรู้ในการแก้ไข นั่นก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ การคิดถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้และแนวทางการแก้ไขไว้ล่วงหน้า ก็เป็นการบริหารความคิดของเราให้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกๆ แนวทาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนต่อในงานนี้หรืองานอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ผู้นำจะเป็นผู้นำไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการยอมรับจากทีมงาน งานจะประสบความสำเร็จได้คงไม่ได้เกิดจากผู้นำอย่างเดียว แต่คงต้องเป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ที่มันสามารถขับเคลื่อนตัวไปได้เองโดยเกิดปัญหาและความผิดพลาดน้อยที่สุด นั่นแลจึงแสดงถึงศักยภาพของผู้นำ ...

บทความโดย BeWise

Saturday, July 08, 2006

Ancient City

Last two weeks, I went out for refreshment at Ancient City, Samutprakarn, Thailand. This place reproduces a lot of ancient places around Thailand. It is worth for everyone who does not have much time for travelling around Thailand. Moreover, one of my hobby is being photographer. I have seen many superior photos but I don't know the detailed techniques for shooting that photos. So, I just simply learn by myself and keep taking photos.
Some photos from hundreds are selected as shown but they are not the best :P

Sunday, July 02, 2006

For the King

Thy graces count beyond, thousand and one
By thy hand justice's done, compassionate
Art pure as the sun, truly life-giving
Loyalty we owe affectionate, transcending filial love.

บารมีพระมากพ้น รำพัน
พระพิทักษ์ยุติธรรม์ ถ่องแท้
บริสุทธิ์ดุจดวงตะวัน ส่องโลก ไซร้แฮ
ทวยราษฎ์รักบาทแม้ เยี่ยงด้วยปิตุรงค์...